Jak je to s daní z nemovitosti?

Bře 23, 2023 | Blog

Získali jste nemovitost v roce 2020? 


V tom případě byste měli do 1. dubna 2021 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2021. Obvyklá lhůta do 31. ledna je letos bez sankcí posunuta do 1. dubna 2021.


Kdy se platí daň z nemovitostí?


V případě, že roční daň z nemovitých věcí nepřesáhne částku 5000 Kč, je splatná nejpozději do 31.května zdaňovacího období. Pokud jde o vyšší daň z nemovitých věcí, platba může proběhnout ve dvou stejných splátkách, které musíte uhradit nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období. Výjimku mají pouze lidé, kteří se starají o zemědělskou výrobu a chov ryb. Ti sice také mohou platit daň ve dvou splátkách, ale termíny pro jejich uhrazení se mění na 31. srpna a 30. listopadu.


Kdo musí podat daňové přiznání?


Všichni, kdo se v roce 2020 nově stali majiteli nemovitosti – pozemku, rodinného domu nebo třeba bytu. Povinnost podat daňové přiznání mají také ti, kteří na dříve přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, a to když tím došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží. Přiznání je nutné podat i po kolaudaci stavby.


Co když jste nemovitost prodali nebo darovali?


Na finanční úřad se musí povinně obrátit i lidé, kteří už nevlastní žádnou nemovitost, protože ji (nebo je) v roce 2020 prodali či darovali.
Ti, kteří v roce 2020 prodali nebo třeba darovali některou ze svých nemovitostí, ale stále vlastní aspoň jednu další, musí podat daňové přiznání za rok 2021. A to v případě, když nemovitost, která už není ve vašem vlastnictví, je v kraji, kde máte i další nemovitosti. Pak na příslušném finančním úřadě pro tento kraj podáváte takzvané dílčí přiznání. Jestliže ale prodáte či darujete jedinou nemovitost v kraji, pak stačí na příslušný úřad poslat oznámení o tom, že už v něm žádnou nemovitost nemáte.


Kde se daň přiznává?


Daňové přiznání se odevzdává na finančním úřadu, v jehož obvodu územní působnosti (kraji) nemovitost leží.
Stejně jako ostatní daňová přiznání, tak i to za daň z nemovitých věcí můžete podat 3 způsoby:

  • • Osobně na příslušném územním pracovišti.
  • • Poštou.
  • • Elektronicky, pokud máte datovou schránku. Pokud máte datovou schránku, tak je podání daňového přiznání touto cestou povinné.


Podává se daňové přiznání za daň z nemovitostí pouze jednou?


Ano. Pokud jste po nabytí nemovitostí podali daňové přiznání k dani z nemovitosti již dříve a zaplatili daň, tak jej už další roky podávat nemusíte. Ale pozor na změny charakteru nemovitosti! Jak již bylo zmíněno, pokud výrazně měníte charakter nemovitosti, a změnili jste tím skutečnosti, které mají vliv na výpočet daně, tak budete muset také podat daňové přiznání a zaplatit daň z nemovitých věcí.A samozřejmě, pokud jste kupovali nemovitost v naší realitní kanceláři EXPLICIT REALITY, tak se bát termínu podání nemusíte. Daně řešíme za vás my.